ASR bijeenkomst: Legitimatieplicht wellicht versoepeld en Home misschien nog open mits verplaatst naar Zuid

Afgelopen week vond alweer de derde bijeenkomst plaats van de Ajax Supporters Raad. Ajax heeft in zijn Beleidsplan de ambitie en intentie uitgesproken het contact en de band met zijn supporters te intensiveren. Belangrijk onderdeel hiervan was de lancering van de Ajax Supporters Raad.

Dit is een brede afvaardiging bestaande uit 11 supporters van de verschillende tribunedelen in de Amsterdam ArenA en vertegenwoordigers van de AFCA Supportersclub, Ajax Business Associates en de Supportersvereniging Ajax, die op reguliere basis aspecten met betrekking tot het supportersbeleid en alle andere zaken die supporters bezighoudt, zullen bespreken.

De belangrijkste aandachtspunten van de bijeenkomst van afgelopen week op een rijop een rij:

– De legitimatieplicht op Zuid wordt opnieuw met de politie besproken. Het standpunt van Ajax is dat de 1 op 1 controle versoepeld kan worden en dat de uitkaart kan dienen als legitimatie. Binnenkort zal dit voorstel worden voorgelegd aan de politie.

– Het Ajax supportershome blijft dicht. De stichting Ajax Supportershome heeft zichzelf opgeheven. Aanleiding hiertoe was een vertrouwensbreuk tussen bestuur en politie. Het standpunt van de stichting blijft ongewijzigd, er worden geen beelden aan de politie afgestaan als daar geen aanleiding voor is. Eind augustus vindt er een gesprek plaats met Job Cohen waarin de situatie wordt uitgelegd. Als Cohen de eisen van de politie verwerpt is er wellicht een mogelijkheid tot heropening van het home. Het home zal dan wel worden verplaatst naar de zuidkant van de ArenA. Als Cohen het standpunt van de politie onderstreept blijft het honk minimaal tot eind 2010 gesloten.

– Openbaar Vervoer: De inzet van extra lijnen 50 na afloop van de wedstrijden is in het operationeel evenementen overleg aan de vertegenwoordiger van het GVB voorgelegd. Hij heeft toegezegd dit terug te koppelen en gaf tevens aan dat dit zonder al teveel moeite geregeld moet kunnen worden.

– De persconferentie na afloop van de wedstrijden zal te zien en te horen zijn op de omloop van de ArenA.


Wie zitten er in de ASR?
Dennis Bliek uit vak 016 vertegenwoordigt het invalidenplatform.
Ron Jansen uit vak 116 vertegenwoordigt de 1e ring Noord.
Simon Knol uit vak 411 vertegenwoordigt de 2e ring Noord.
Ilona Oerlemans uit vak 119 vertegenwoordigt de 1e ring Oost.
Brenda Toonen uit vak 420 vertegenwoordigt de 2e ring Oost.
Sander Adriaansen uit vak 125 vertegenwoordigt de 1e ring Zuid.
Mike Tenniglo uit vak 429 vertegenwoordigt de 2e ring Zuid.
John van Reenen uit vak 401 vertegenwoordigt de 2e ring West.
Jaap Waaijenberg vertegenwoordigt de 1e ring West.

Opzet en contact
Voor de goede orde: het gaat hierbij niet zozeer om individuele vragen of opmerkingen, – hiervoor kunnen supporters als altijd terecht bij Supporterszaken – maar om issues die (grote) groepen supporters uit een betreffend vak of vakdelen aangaat. Uitgangspunt van de raad is dat het van, voor en door onze supporters is en er een constante interactie ontstaat tussen hen, de raad en Ajax.

Meer over de ASR op

Related posts