Supportersverenigingen samen in overkoepelende organisatie

De Supportersvereniging Ajax (SVA), de AFCA Supportersclub en de Ajax Business Associates (ABA) richten één overkoepelende supportersvereniging op. Dat melden de drie organisaties in een persbericht. Momenteel vormen de verenigingen de drie grootste supportersverenigingen van Ajax. De huidige verenigingen zullen ondanks de overkoepelende organisatie wel gewoon blijven bestaan. De supportersverenigingen gaan tot een overkoepelend orgaan over omdat zij van mening zijn dat de belangenbehartiging naar de Ajax-supporter toe onvoldoende uit de verf komt. De nieuwe vereniging moet meer recht doen aan de belangen en belangenbehartiging van de fans van de Amsterdamse club.

Het volledige persbericht:

SUPPORTERS VAN AJAX WILLEN OOK DAT DE HEER FONTEIN OPSTAPT EN GAAN ZICH VERENIGEN!!!

Het rapport van de commissie Coronel was zowel voor het bestuur van de Vereniging als wel voor de Raad van Commissarissen en in het bijzonder voor de president commissaris, de heer J. Jaakke, alsmede voor de algemeen directeur van de AFC Ajax, de heer M. Fontein, vernietigend. De eersten hebben daaruit hun conclusies getrokken en hebben aangekondigd te zullen aftreden. De heer Fontein heeft deze conclusie niet getrokken en denkt tegen beter weten in te kunnen blijven zitten. Wij als (de vertegenwoordigers van de) supporters van de AFC Ajax, vinden dat een belediging aan ons adres. Wij zijn namelijk ook gehoord door de commissie Coronel en kunnen ons volledig (terug)vinden in de conclusies van deze commissie. De heer Fontein kan denken dat hij de man is waar onze club (thans) behoefte aan heeft, maar deze mening delen wij zeker niet. Wij hebben er dan ook bij de heer Fontein op aangedrongen, om wanneer hij werkelijk iets om onze club geeft, met onmiddellijke ingang af te treden.

“Voorts laten wij weten dat wij besloten hebben om ter aanvulling op de bestaande verenigingen één overkoepelende supportersvereniging op te richten die onze belangen als supporter richting Ajax moet gaan behartigen. In de huidige structuur komen deze belangen naar ons oordeel niet of onvoldoende tot haar recht. In dat verband is niet onbelangrijk, dat wij als supporters in de vorm van onder andere seizoenkaarten een groot aandeel in de inkomsten van Ajax hebben.”

Related posts