Jaakke tijdens nieuwjaarsreceptie: ‘Supporters kunnen lid worden van Ajax!’

Voorzitter John Jaakke heeft in zijn nieuwjaarsspeech aangegeven dat het ledenbeleid van Ajax sterk gaat veranderen. ‘Om de clubcultuur ook in de toekomst te bewaken zijn nieuwe leden voor de vereniging noodzakelijk’, zo heeft ook Jaakke opgemerkt. Hiervoor zullen echte clubmensen zoals oud voetballers, maar ook supporters worden benaderd. Vorig jaar december werd oud-speler Aron Winter al tot lid benoemd werd. Dat ook supporters lid kunnen worden, is nieuw. Dat supporters lid moesten kunnen worden was al lange tijd een zwaar punt van de Ajax Supporters Delegatie (ASD) waaraan nu dus lijkt te zijn voldaan. Hoe de verdere invulling zal zijn, en welke supporters hiervoor zullen worden voorgedragen zal de toekomst uitwijzen. Maar eindelijk kunnen ook grootste clubmensen als supporters, lid worden van ons aller Ajax.

VIDEO nieuwjaarsreceptie: Jaakke roept Ajax op tot eenheid!(3,82Mb)

In de nieuwjaarsreceptie, die overigens ook kompleet na te lezen is op Ajax.nl kwamen uiteraard nog veel meer zaken aan de orde. Zoals de slechte eerste competitie van dit seizoen. Jaakke pleite ervoor niet in paniek te raken en refereerde aan vroegere mindere jaren van Ajax, zoals het seizoen 1964-1965; ,,Laten we daarom nu ons optimisme niet verliezen. Krachten van toen zijn ook thans in onze vereniging aanwezig. Dat de technische staf daarbij gesteund door alle werkelijke Ajax-vrienden het systeem zal vinden dat ons weer crescendo zal doen gaan, daarvan ben ik overtuigd”, aldus de voorzitter.


John Jaakke tijdens de nieuwjaarsreceptie; ‘Optimisme niet verliezen’

Terug bijten
Ook maakte Jaakke van deze gelegenheid even terug te bijten naar derden waaronder Keje Molenaar, al noemde hij die niet bij naam; ,,Daarnaast biedt onze structuur alle leden ook de mogelijkheid hun stem te laten horen in vergaderingen van de ledenraad, op algemene ledenraadvergaderingen en in contacten met het bestuur, etc. Als iemand van bijvoorbeeld van mening is dat er meer oud-spelers in de ledenraad moeten, dan kan hij zich daarvoor kandidaat stellen en het is dan niet nodig dit via AT5, het Parool of de VI te doen.”

De voorzitter benadrukte dat alle inspanningen erop gericht zijn om Ajax weer aan de top van het internationale voetbal terug te brengen. ,,Ajax hoort daar thuis. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan zult u zeggen en daarin heeft u groot gelijk. Wij zijn er echter van overtuigd dat wij de mogelijkheden hebben dit doel te bereiken. Wel is het daarvoor noodzakelijk een aantal waarden te formuleren die leidend moeten zijn voor ons denken en doen. Samengevat komen die op het volgende neer:

· Wij voetballen voor onze fans over de hele wereld
· Wij willen winnen met aanvallend creatief en dominant voetbal
· De basis daarvoor is onze jeugdopleiding
· Wij moeten continuïteit garanderen door gezonde bedrijfsvoering

In de komende maanden zullen deze waarden verder worden uitgewerkt en ingevuld. Drie onderwerpen wil ik noemen die op korte termijn onze aandacht hebben.”


Jaakke tipte ook de koude cultuur en betrokkenheid binnen Ajax; ,,Dit vereist niet alleen de juiste instelling van de spelers maar ook een aanpassing in de houding van de club. Als wij van onze spelers betrokkenheid verlangen moeten wij die betrokkenheid uitstralen en in de praktijk beleven. Waar andere clubs in de selectie een warmte uitstralen wil dat bij Ajax nog wel eens ontbreken. Dit moeten wij ons aantrekken. Als wij spelers nadragen dat zij nooit op de Toekomst komen, dan moeten wij ervoor zorgen dat er zo’n cultuur is dat zij dat uit zichzelf doen omdat zij het leuk vinden en zich betrokken voelen. Dat geldt niet alleen voor de Toekomst maar ook bijvoorbeeld naar onze supporters en sponsors. De verbondenheid met Ajax moet meer zijn dan alleen een contract.”

,,Het beeld dat van Ajax bestaat in de buitenwereld klopt vaak niet, Het is een misvatting dat Ajax geen warme club is. De ervaring van velen binnen de club is het tegenovergestelde. Maar zo komen we niet over en dit bestuur ziet het als een duidelijke taak om daarin verbetering aan te brengen. Met de clubman pur sang Hennie Henrichs en de ondernemer van de Amsterdamse gestampte pot Joop Saan wil ik daaraan mede leiding geven.”


Jaakke besloot zijn toespraak met een dankwoord: ,,Ik dank allen die onze club in het afgelopen jaar hebben gesteund en breng een toost uit op uw geluk en gezondheid de voorspoed van ons aller Ajax.”

Related posts