F-SIDE en VAK 410 stoppen voorlopig met sfeeracties na aangekondigde maatregelen directie

Vrijdag 18 juli 2014 heeft Ajax een pakket aan maatregelen gepresenteerd naar aanleiding van een aantal incidenten dat vorig seizoen heeft plaatsgevonden. Zeker na het tumult rondom de bekerfinale zag Ajax zich genoodzaakt maatregelen te treffen, zo ook duidelijk werd gemaakt in een onderhoud met het bestuur van de AFCA Supportersclub.

Na overleg met de verschillende groeperingen die binnen onze vereniging vertegenwoordigd zijn, heeft AFCA Supportersclub vandaag een overleg gehad met de directie van Ajax en aan haar een brief overhandigd met bezwaren tegen de maatregelen in deze vorm.

Ten eerste wil de AFCA Supportersclub nogmaals benadrukken dat de gebeurtenissen tijdens de bekerfinale door de gehele achterban worden afgekeurd. Ten tweede hebben wij zelf ook de nodige maatregelen getroffen naar aanleiding van de recente gebeurtenissen, zoals ook te lezen valt in de hierboven genoemde statements.

Wat de AFCA Supportersclub echter absoluut niet kan en wil accepteren zijn de maatregelen die Ajax aan de hand van deze incidenten heeft afgekondigd.

Onze bezwaren:
1. De maatregelen treffen Ajacieden als collectief. Een incident op een tribunedeel waar slechts een enkeling bij betrokken is kan zorgen voor sluiting van dat hele tribunedeel;

2. De criteria voor het in werking treden van de maatregelen. Wat is bijvoorbeeld een ‘ernstig incident’? Zonder dat er duidelijke maatstaven komen voor wat wel en niet als incident wordt bestempeld, zijn Ajacieden overgeleverd aan de persoonlijke inschatting van enkele personen. Waarom wordt er niet al naar gelang de zwaarte van het incident een proportionele straf uitgedeeld?

3. In de eigen ArenA zijn er de afgelopen seizoenen niet of nauwelijks incidenten geweest. Toch houdt Ajax zich het recht voor om bij incidenten die (ver) buiten het stadion plaatsvinden maatregelen te treffen tegen bezoekers van de ArenA;

4. Het voorwaarden stellen aan het voor ’t sfeerteam beschikbare budget. Deze uitermate betrokken en onbezoldigde supporters steken met hart en ziel elk uurtje van hun vrije tijd in het creëren van sfeer bij Ajax en deze groep wordt nu gestraft voor iets dat zij niet hebben gedaan. Bovendien moet Ajax onze steun verdienen, en niet andersom.

Maatregelen AFCA Supportersclub
De AFCA Supportersclub heeft na uitvoerig overleg met de verschillende sfeergroeperingen en supporters vanuit alle vakken besloten dat:

1. De sfeeracties de komende maanden worden opgeschort;

2. De podia op zowel de F-Side als VAK410 niet worden geplaatst;

3. Ajax niet op een gestructureerde wijze vocaal wordt ondersteund.

Met de directie van Ajax is vandaag overeengekomen dat de directie schriftelijk een reactie zal geven op de brief van de AFCA Supportersclub. Deze schriftelijke reactie zal in een spoedvergadering van de ASD worden besproken. Daarnaast zal in deze vergadering besproken worden of en voor welke termijn de bovenstaande punten van kracht blijven.

Bestuur AFCA Supportersclub
(waarin vertegenwoordigd:)
*76 Crew*
*F-Side*
*VAK410*
*Meersche Helden*
*South Crew*
*North Up Alliance *
*AFCA Maluku*

Noot: Na ons overleg van vandaag heeft de directie per e-mail direct gereageerd met een nuancering van de voorgenomen maatregelen. Dit gaan we meenemen in het ASD spoedoverleg.

Tekst: AFCA Supportersclub

Related posts