Ajax wil fans stem geven dmv bestuurder met vertrouwen van achterban

In de nieuw voorgestelde organisatiestructuur van de vereniging Ajax wil men de stem van de Ajaxsupporters meer laten doorklinken. De leden van de vereniging Ajax brengen hier maandag 12 september hun stem over uit tijdens een buitengewone ledenvergadering.

In de geplande herstructureringsopzet van de vereniging Ajax wordt het bestuur vervangen door een bestuursraad en verdwijnt de ledenraad. Deze nieuwe bestuursraad zal bestaan uit zeven personen en zich vooral in de rol van grootaandeelhouder richten op de kerntaken van de vereniging.

In de bestuursraad wil men ook de stem van de Ajaxfans meer laten doorklinken. De commissie van herstructurering is daarvoor op zoek naar een bestuurder die het bijzondere vertrouwen van de achterban geniet. De supportersafvaardiging drong bij dit gesprek tevens aan op een kandidaat die rechtstreeks uit de achterban naar voren zou worden geschoven. De commissie stond hier niet direct negatief tegenover, maar gaf aan zelf ook mensen op het oog te hebben.

Tijdens de bijeenkomst werd ook duidelijk dat Ajax een zogenoemd stakeholdersoverleg wil invoeren, waarbij vertegenwoordigers van alle supportersgeledingen kunnen aanschuiven. In dit overleg zullen operationele zaken worden besproken.

Invulling directie
De vereniging Ajax heeft de achterban nauw betrokken bij de plannen. Informatieverstrekking naar de supportersdelegatie vond half augustus plaats. Commissarissen Steven ten Have en Edgar Davids gaven tijdens die bijeenkomst een korte update over de situatie binnen het ‘bedrijf’, waar men nog altijd op zoek is naar de invulling van de directie.

Daarnaast is de relatie met Johan Cruijff besproken en is men erg tevreden over zijn visie. Op de vraag wanneer er een duidelijk beleidsplan te verwachten is voor de jeugdopleiding kwam geen helder antwoord. Duidelijk werd wel dat de rvc, onder leiding van Ten Have, daadkrachtig te werk gaat om de NV optimaal te laten functioneren.

Om maandag een geldige uitslag te krijgen, moeten minimaal dertig leden aanwezig zijn op de buitengewone ledenvergadering, waarvan tweederde zal moeten instemmen met de herstructureringsvoorstellen. Ajax heeft momenteel 680 leden.

Tekst: AjaxLife

Related posts