bled' => false ) ); foreach ( $revisions as $revision ) { if ( false !== strpos( $revision->post_name, "{$parent_id}-autosave" ) ) { $data = $this->prepare_item_for_response( $revision, $request ); $response[] = $this->prepare_response_for_collection( $data ); } } return rest_ensure_response( $response ); } /** * Retrieves the autosave's schema, conforming to JSON Schema. * * @since 5.0.0 * * @return array Item schema data. */ public function get_item_schema() { if ( $this->schema ) { return $this->add_additional_fields_schema( $this->schema ); } $schema = $this->revisions_controller->get_item_schema(); $schema['properties']['preview_link'] = array( 'description' => __( 'Preview link for the post.' ), 'type' => 'string', 'format' => 'uri', 'context' => array( 'edit' ), 'readonly' => true, ); $this->schema = $schema; return $this->add_additional_fields_schema( $this->schema ); } /** * Creates autosave for the specified post. * * From wp-admin/post.php. * * @since 5.0.0 * * @param array $post_data Associative array containing the post data. * @return mixed The autosave revision ID or WP_Error. */ public function create_post_autosave( $post_data ) { $post_id = (int) $post_data['ID']; $post = get_post( $post_id ); if ( is_wp_error( $post ) ) { return $post; } $user_id = get_current_user_id(); // Store one autosave per author. If there is already an autosave, overwrite it. $old_autosave = wp_get_post_autosave( $post_id, $user_id ); if ( $old_autosave ) { $new_autosave = _wp_post_revision_data( $post_data, true ); $new_autosave['ID'] = $old_autosave->ID; $new_autosave['post_author'] = $user_id; // If the new autosave has the same content as the post, delete the autosave. $autosave_is_different = false; foreach ( array_intersect( array_keys( $new_autosave ), array_keys( _wp_post_revision_fields( $post ) ) ) as $field ) { if ( normalize_whitespace( $new_autosave[ $field ] ) !== normalize_whitespace( $post->$field ) ) { $autosave_is_different = true; break; } } if ( ! $autosave_is_different ) { wp_delete_post_revision( $old_autosave->ID ); return new WP_Error( 'rest_autosave_no_changes', __( 'There is nothing to save. The autosave and the post content are the same.' ), array( 'status' => 400 ) ); } /** This filter is documented in wp-admin/post.php */ do_action( 'wp_creating_autosave', $new_autosave ); // wp_update_post() expects escaped array. return wp_update_post( wp_slash( $new_autosave ) ); } // Create the new autosave as a special post revision. return _wp_put_post_revision( $post_data, true ); } /** * Prepares the revision for the REST response. * * @since 5.0.0 * * @param WP_Post $post Post revision object. * @param WP_REST_Request $request Request object. * @return WP_REST_Response Response object. */ public function prepare_item_for_response( $post, $request ) { $response = $this->revisions_controller->prepare_item_for_response( $post, $request ); $fields = $this->get_fields_for_response( $request ); if ( in_array( 'preview_link', $fields, true ) ) { $parent_id = wp_is_post_autosave( $post ); $preview_post_id = false === $parent_id ? $post->ID : $parent_id; $preview_query_args = array(); if ( false !== $parent_id ) { $preview_query_args['preview_id'] = $parent_id; $preview_query_args['preview_nonce'] = wp_create_nonce( 'post_preview_' . $parent_id ); } $response->data['preview_link'] = get_preview_post_link( $preview_post_id, $preview_query_args ); } $context = ! empty( $request['context'] ) ? $request['context'] : 'view'; $response->data = $this->add_additional_fields_to_object( $response->data, $request ); $response->data = $this->filter_response_by_context( $response->data, $context ); /** * Filters a revision returned from the REST API. * * Allows modification of the revision right before it is returned. * * @since 5.0.0 * * @param WP_REST_Response $response The response object. * @param WP_Post $post The original revision object. * @param WP_REST_Request $request Request used to generate the response. */ return apply_filters( 'rest_prepare_autosave', $response, $post, $request ); } /** * Retrieves the query params for the autosaves collection. * * @since 5.0.0 * * @return array Collection parameters. */ public function get_collection_params() { return array( 'context' => $this->get_context_param( array( 'default' => 'view' ) ), ); } } Ex-Ajacieden leiden Oranje richting WK – AjaxFanzone.NL

Ex-Ajacieden leiden Oranje richting WK

Het Nederlands Elftal heeft met bijna een galavoorstelling van Macedonie gewonnen. De ploeg van Bert van Marwijk rekende voor rust af af met de Oostblokkers toen het al 3-0 stond door doelpunten van voormalig Ajacied Huntelaar en Kuyt (2). Wesley Sneijder was de beste man aan Oranje-zijde en liet zien dat hij onomstreden in Oranje hoort. In de tweede helft maakte een getergde Van der Vaart nog de 4-0.

Related posts