Ingezonden bericht: Voetbalwet online!

Met veel bombarie presenteerde de KNVB onlangs het ontwerpvoetbalwet. In de ogen van de beleidsmakers de oplossing voor het geweld rond voetbalwedstrijden. Aangezien de KNVB tot op heden heeft nagelaten het wetsvoorstel publiekelijk bekend te maken doen wij dat maar. Voor degenen die zich de moeite willen besparen deze droge kost te bestuderen, hierbij een korte samenvatting van hoe de KNVB het graag zou willen zien.

Indien een wetsovertreding in verband staat met een voetbalwedstrijd, kunnen de daders zwaarder gestraft worden dan normaal. Ook kunnen “hooligans” in Nederland gestraft worden voor voetbalgerelateerde delicten die ze in het buitenland begaan. Er wordt een meldingsplicht ingevoerd, al is het de makers van de wet niet duidelijk hoe die vorm zou moeten krijgen. Het lijkt ons een leuk idee om iedereen met een stadionverbod zich te laten melden op hetzelfde politiebureau (wellicht bureau Warmoesstraat?), dan kan je vervolgens met zijn allen voetbal kijken. Nieuw is ook een omgevingsverbod, dat inhoudt dat men zich niet mag begeven binnen een straal van 2 km van een voetbalevenement. Verder krijgt de Officier van Justitie een uitgebreider mogelijkheid zelfstandig straffen zoals een stadionverbod, omgevingsverbod of een meldingsplicht op te leggen.

De voetbalwet is dus erg gericht op het harder straffen van daders, waarschijnlijk
vanuit de overtuiging dat van harder straffen een preventieve werking uitgaat. De praktijk leert echter dat het niet zozeer het gebrek aan strafmaatregelen is, maar juist het moeilijk bewijzen van delicten dat de Officier van Justitie belemmert in zijn werk. “Hooligans” gaan op in een grote groep en blijven hierdoor onherkenbaar. Bovendien is het moeilijk te bewijzen door wie welke specifieke handeling is begaan. De voetbalwet voegt niks toe aan dit bewijsprobleem. De AFCA Supportersclub ziet de voetbalwet dan ook als het zoveelste nutteloze proefballonetje en een alibi-oefening van de KNVB. Als de politiek dit voorstel niet overneemt, kan de KNVB immers altijd zeggen dat ze er “alles” aan gedaan heeft.

Bron en meer info: AFCA Supportersclub

Related posts