Supportersvereniging Ajax stapt uit de SOVS

In de op 25 november gehouden ledenraadsvergadering van de SOVS (Samenwerkende Organisaties Voetbalsupporters) heeft de Supportersvereniging Ajax meegedeeld haar lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Deze stap is niet lichtvaardig genomen. De voornaamste redenen voor deze beslissing is dat de structuur van de SOVS en het door hen gevoerde beleid niet aansluiten bij de visie van onze vereniging. De Supportersvereniging is van mening dat er in de SOVS te veel aandacht is voor details, waardoor grote supportersthema’s onvoldoende aan bod komen. Hierdoor komt een positieve bijdrage aan de beleidsvorming inzake voetbal- en supportersproblematiek in het gedrang.

De Supportersvereniging vertegenwoordigde bij de SOVS ongeveer 85.000 leden en was daarmee de grootste lidorganisatie. In financieel opzicht heeft de Supportersvereniging aan al haar verplichtingen voor het lopende seizoen voldaan.

Bron: persbericht Supportersvereniging Ajax

Related posts