Leden vragen bestuursraad in brief om excuses Van Praag richting Kroes

De leden van Ajax verzoeken de bestuursraad van de club in een brief vriendelijk, doch dringend, om RvC-voorzitter Michael van Praag ter verantwoording te roepen. Men is van mening dat Van Praag vorige week met voorbedachten rade karaktermoord heeft gepleegd op Alex Kroes (foto). Laatstgenoemde, de algemeen directeur van Ajax, werd vorige week door de Raad van Commissarissen geschorst omdat hij zou hebben gehandeld met voorwetenschap. Enkele dagen later volgde het nieuws dat de bestuursraad van de club zich niet kan vinden in de beslissing en hoopt op een terugkeer van Alex Kroes bij Ajax.

Ajax Showtime heeft een brief, die gericht is aan de bestuursraad en door meerdere leden is ondertekend, in handen gekregen. Ajax is van plan de samenwerking met Kroes permanent te beëindigen, zo werd eerder duidelijk. De leden geven aan zich te onthouden van een mening over de door de RvC gekozen strafmaat en de mogelijke consequenties voor de club. “Dat zal als het goed is het resultaat zijn van een discussie tussen de RvC en alle betrokkenen (stakeholders) waarbij zorgvuldigheid uiteraard een vereiste is.”

Men vraagt daarentegen wel aandacht voor ‘het feit’ dat RvC-voorzitter Van Praag vorige week met voorbedachten rade karaktermoord zou hebben gepleegd op Kroes. “Alex is niet alleen lid van onze vereniging, maar Alex is bovenal onze vriend en speler bij de Ajax Zaterdag Amateurs. Wij kennen Alex allemaal geruime tijd (sommigen van ons kennen hem al meer dan veertig jaar) en in onze ogen staat de integriteit van Alex buiten kijf. Daarnaast kennen wij hem als een hardwerkende professional die gerespecteerd wordt om zijn kennis en kunde.”

“Hoe kan het dat onze erevoorzitter toch heeft gemeend Alex met de grond gelijk te maken en allerlei feitelijke onjuistheden te gebruiken om dit te doen?”, vragen de leden zich hardop af. “Wat heeft onze erevoorzitter gedreven om een ander lid van onze vereniging onheus te bejegenen? Is dit de manier hoe leden die verenigd zijn in onze club met elkaar omgaan?”

“En last but not least, is dit wat andere leden accepteren in wat de erevoorzitter omschreef als een nette club? Het betreft hier immers onze vriend Alex, die de mensen in de vereniging al meer dan veertig jaar goed kennen, lid van de bordjesclub en een gerespecteerd expert in de industrie.”

Publiekelijk excuses
De leden verzoeken de bestuursraad als bevoegd orgaan van de vereniging, ‘vriendelijk, doch dringend’ om Van Praag ter verantwoording te roepen. “Wij zijn van mening dat de erevoorzitter publiekelijk zijn verontschuldigingen moet maken naar Alex, te meer omdat Alex een van ons is, hij is onderdeel van onze familie. Er is geen enkele rechtvaardiging te bedenken voor het gedrag van de voorzitter van de RvC en wij kunnen dit daarom ook niet accepteren.”
“Dit soort gedrag hoort niet bij de kernwaarden van onze vereniging en moet naar onze mening aangepakt worden. Ongeacht de reden van de onenigheid tussen Alex en de RvC. Beschaafdheid is hopelijk wat wij als leden van de vereniging gemeen hebben.”

Related posts