Ajax presenteert uitslag KPMG-rapport: ‘Geen aantoonbare belangenverstrengeling Mislintat’

Ajax heeft een datum gevonden voor de Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders (BAVA): op 21 mei wordt het voorgenomen ontslag van algemeen directeur Alex Kroes én de resultaten van het KPMG-onderzoek naar de werkwijze van Sven Mislintat besproken. De conclusies van dat onderzoek deelt Ajax nu alvast.

‘De werkwijze van Mislintat roept weliswaar vragen op, maar er is geen grond voor aansprakelijkheidsstelling’, wordt benadrukt. ‘Inmiddels is een protocol belangenverstrengeling opgesteld, waarin handvatten zijn opgenomen voor de beoordeling van mogelijke belangenverstrengeling bij de leden van de directie en de rvc’, laat Ajax weten. ‘Ook is binnen de rvc een Integriteitscommissie ingesteld. Van de mogelijkheid om boetes te vorderen wegens mogelijke schending van de arbeidsovereenkomst is na ampele overweging besloten af te zien.’

‘Er zijn vraagtekens te plaatsen bij de handelwijze van Mislintat in de transferzomer van 2023’, benadrukt Ajax. ‘Onder meer het feit dat hij in enkele gevallen de door een tussenpersoon voorgestelde vraagprijs voor een transfer accepteerde zonder daarover rechtstreeks namens Ajax in onderhandeling te treden met de betreffende club’, meldt de club. ‘Maar volgens NautaDutilh bevat het onderzoeksrapport geen concrete aanwijzingen dan wel bewijs voor malversaties. De wijze waarop Mislintat tijdens de transferperiode namens Ajax heeft onderhandeld, levert geen grond op voor aansprakelijkheid van Mislintat. Wel bevat het onderzoeksrapport volgens NautaDutilh aanwijzingen dat Mislintat tijdens de transferperiode in strijd met zijn arbeidsovereenkomst met Ajax heeft gehandeld door: onvoldoende zorg te dragen voor gedegen vastlegging van overleggen met spelers, agenten en clubs inzake contractuele aangelegenheden; en de daarin opgenomen geheimhoudingsverplichting te schenden.’

Related posts