Jonk: ‘Enige oplossing is taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden leden Technisch Hart duidelijk op papier zetten’

Wim_Jonk

Afgelopen vrijdagavond hebben 2 bestuursleden van de AFCA Supportersclub Wim Jonk uitvoerig gesproken. Wij konden op deze manier veel vragen die onder supporters leven en dus ook onder ons, voorleggen.

Wanneer is de situatie ontstaan dat jij niet meer aan tafel schuift bij overleggen van het technisch Hart?
De situatie is de laatste jaren langzaam maar zeker ontstaan. Er is niet 1 directie concrete gebeurtenis geweest die deze situatie heeft veroorzaakt. Het gaat om stevige verschillen van inzicht in waar de jeugdopleiding wel of niet verantwoordelijk voor is. Ook aankopen die werden gedaan (lees bv Zimling), werden niet meer zoals in het begin afgesproken, aan ieder lid van het TH voorgelegd. We hadden afgesproken via een soort verkeerlichtsysteem te werken, waardoor werd besloten bepaalde aankopen wel of niet te doen, rekening houdend of de voorgestelde aankoop wel of geen directe versterking was, of dat er een jeugdspeler klaarstond die in potentie net zo goed of beter was. In een van de laatste voorstellen stond zelfs dat als er sprake was van gelijke stemmen in besluiten van het TH, dit aan de Directie werd voorgelegd, waarin de voorzitter van het TH ook lid is van dezelfde directie. Ook maakten we mee dat tijdens een begrotingsronde de ingediende begroting van de jeugdopleiding zonder duidelijke argumentatie werd gehalveerd. De opgelopen frustraties van de afgelopen jaren zorgden ervoor dat Jonk niet meer aanschoof bij overleggen van het TH. Jonk geeft aan meerdere malen te hebben geëscaleerd bij zowel RVC, Directie als Bestuursraad. Daar is veel e-mailverkeer over. Ook een misverstand wat uit de weg moet worden genomen: Het plan Cruijff bestaat gewoon met de daarbij behorende pijlers. Alle geledingen binnen Ajax hebben hier kennis van.

Zijn er pogingen geweest om weer tot een werkbare situatie te komen?
Ja die zijn er. Zeer recent zelfs. Van der Sar en Jonk hebben onlangs na een partij voetbal met elkaar gesproken om weer tot een werkbare situatie te komen, waarbij Jonk behouden zou blijven voor de club. Jonk heeft toen andermaal aangegeven taken, bevoegdheden maar ook zeker wie waar verantwoordelijk voor is en op afgerekend kan worden, duidelijk vast te leggen. Hier is ook meerdere keren op aangedrongen bij leden van de RVC. Dit is echter nooit gebeurd, er is zelfs sprake geweest van traineren en vertragen om dit op papier vast te leggen. Jonk geeft aan dat hier ook tijdens de laatste fase herhaaldelijk op aangedrongen is, het beloofd is, maar niet waargemaakt. Hier is veel e-mailverkeer over geweest wat bewaard is gebleven en dat aan de rechter zal worden voorgelegd. Zowel Collee, van Wijk en Wijers hebben hier nooit concreet op aangedrongen om dit te realiseren, terwijl hier volgens Jonk juist de crux van het probleem zit. Nadat Collee tot de Directie was toegetreden is er ook via een formeel schrijven op aangedrongen bij Jonk weer aan te schuiven, anders zou werkweigering de reden zin voor ontslag. Hier had Jonk 24 uur de tijd voor om op te reageren.

Hoe kan het zijn dat volwassen ex-voetballers die vroeger veel met elkaar zijn opgetrokken, niet meer in staat zijn om samen te werken?
Weer komt het neer op taken en bevoegdheden die niet helder zijn. Overmars bijvoorbeeld moest tot dit seizoen ook de functioneringsgesprekken doen met jeugdtrainers, terwijl hij ze van dichtbij niet dagelijks ziet functioneren. Dit komt ook omdat Overmars voor teveel zaken verantwoordelijk was. De ego ’s zijn te groot dat de ontstane situatie niet meer op te lossen is volgens Jonk. De Boer heeft zich altijd gericht op het 1e elftal. De Boer heeft zich nooit ingelaten met bovenstaande vraagstukken. Er wordt gezegd dat de ontstane situatie mede is ontstaan door de invloedsfeer rondom Jonk. De medewerkers die de laatste jaren zijn binnengehaald zou reden zijn voor verwijdering tussen leden van het TH. Zit daar de oplossing?

Jonk benadrukt 100% achter zijn mensen te staan. Dit zijn juist de mensen die de plannen snappen en goed kunnen doorvoeren. Ooit is er een speler in de jeugd aangetrokken zonder dat Jonk daar zelf de regie in heeft gehad. Dat was een leermoment, en vanaf dat moment zet bij iedere aankoop in de jeugd of ‘scoutingsproduct’, hij zijn handtekening. Hij ontkent ten zeerste dat de afgelopen tijd een heel vrienden en kennissen netwerk is binnengehaald in tegenstelling tot wat beweerd wordt. Jonk vindt het jammer dat er leden van het TH niet of nauwelijks met medewerkers van de midden – en onderbouw is gepraat. Jonk beweert stellig dat er 8-10 jeugdtrainers direct stoppen als Jonk daadwerkelijk niet meer werkzaam zal zijn voor onze club.

Hoe werkt de jeugdafdeling samen?
Er zit een groot verschil in samenwerking tussen de boven, midden – en onderbouw. Er zijn trainers van de bovenbouw die structureel niet opkomen dagen bij georganiseerde sessies. Vanuit onze kant werd opgeworpen dat het in deze situatie geen goed voorbeeld is om dan zelf niet bij overleggen aan te schuiven.
Ook is er niet of nauwelijks samenwerking met de beloften. In tegenstelling tot waar het plan Cruijff in voorziet. Dat is ook de reden dat Jonk zeer tegen het laatst ingediende plan is om de elftallen A1, A2 en B1 niet langer onder verantwoordelijkheid te laten vallen van de jeugdafdeling maar van betaald voetbal. Sterker, de aanstelling en het functioneren van jeugdtrainers en staf zou dan langer vallen onder de jeugdafdeling. Evenmin de beslissing of sommige spelers wel of niet doorstromen.

Wat is er nu gebeurd met het rapport van Ling, en wat is de rol daarbij van bijvoorbeeld de RVC.
Jonk zegt teleurgesteld te zijn in de rol van de RVC. Hans Wijers is een keer wezen kijken bij de jeugdafdeling en heeft zich uitgebreid laten informeren over de dagelijkse gang van zaken. Dat is zeer gewaardeerd. Toch is de zichtbaarheid van de RVC verder een stevig punt van kritiek, ook vanuit Cruijff. De omgang met het rapport Ling is daarvan een voorbeeld. Leo van Wijk heeft vrij snel kennisgenomen van het rapport, en daarover is via e-mail gecommuniceerd met Cruijff. Echter, alleen bepaalde passages zijn toen gemaild en besproken, zoals het advies een vaste notulist aan te stellen bij vergaderingen en standaard notulen te maken. Over de adviezen voor het voetbal technische gedeelte zijn echter nooit concrete afspraken gemaakt wat de uitvoering betreft. Slechts de toezegging aan bijvoorbeeld Ling‘ermee aan de slag ’te gaan. Dit heeft nooit concreet opvolging gekregen en dat is ook de reden dat Ling niet langer is behouden als adviseur. Ook de Bestuursraad heeft kennisgenomen van het rapport.

Hoe ziet de nabije toekomst eruit?
Jonk is erg somber hierover. Hij ziet nauwelijks of geen ruimte meer dat dit goed komt en dat het TH gaat functioneren zoals afgesproken is. Hij waarschuwt ervoor dat Ajax de ingeslagen weg zoals nu bij de jeugdafdeling moet blijven inslaan, want Ajax wordt qua jeugdopleiding links en rechts ingehaald, ook door middelmatige clubs.

Noot AFCA Supportersclub:
Wij hebben via dit stuk geprobeerd de vragen die onder supporters leven, voor te leggen en op papier te zetten. Jonk heeft aangegeven dat de rechtszaak over een aantal weken wordt verwacht. De AFCA Supportersclub heeft Jonk gevraagd om snel met een grotere afvaardiging van de supporters te gaan zitten. Daarnaast zal de AFCA Supportersclub voor volgende week een gesprek aanvragen met de voltallige Directie, Bestuursraad en de overige leden van het TH om zodoende een standpunt namens de supporters in te nemen. De AFCA Supportersclub staat 100% achter de lijn & visie Cruijff. Laat daar geen misverstand over bestaan. Wel hebben we laten weten ons niet in kampen te laten stoppen en achter mensen met eigen belangen aan te hollen. Ook is nogmaals aangegeven dat veel supporters teleurgesteld zijn in het feit dat Cruijff niet de moeite heeft genomen supporters te bedanken voor hun steun tijdens de revolutie.

Er zijn heel veel zaken niet goed gegaan de laatste jaren bij onze club. Hierbij spelen ego ’s en eigen belangen een grote rol. Dat is verschrikkelijk want dit gaat ten koste van onze club. De reden dat er afgelopen vrijdag niet is gedemonstreerd is juist om alle partijen eerst te horen. Dat dit (rondom) wedstrijden gaat leiden tot acties, zal dan met alle supportersgroepen overlegd gaan worden. Een belangrijk moment is 17 december als er weer een ledenvergadering plaatsvindt. Als er eerder actie nodig is, zal dat overlegd worden met alle groeperingen.

Bron: AFCA Supportersclub

Related posts

30 Comments

 1. dickst14

  Het rapport Ling is vrij duidelijk lijkt mij. Het is onvoorstelbaar dat de enige die de afgesproken weg volgt (Jonk) weg moet. Ook is het onvoorstelbaar dat Overmars na al zijn miskopen ook nog een bonus opstrijkt. Maar het meest onvoorstelbaar is dat Ajax blijkbaar maling heeft aan zijn supporters, want ik denk dat minimaal 95% wil dat Jonk blijft en gaat voetballen zoals Ajax hoort te voetballen.

   1. BobbyHaarms

    Waarom niet? Mijn like heeft het ook. Misschien is iedereen het er wel mee eens Amoede, heb je daar wel eens bij stilgestaan?

  1. FrankiC

   Ook even dezelfde vragen voorleggen aan Overmars en Van der Sar om een getrouw beeld te krijgen. Als het allemaal klopt wat Jonk zegt fan blijft het eigenaardig dat de RvC het bestuur dekt en niet De zijde van Jonk. Dus: hoor en wederhoor boven eenrichtingsverkeer.

  1. Charka53

   Ja Jonk is goed bezig toch ik ben bang dat de rest hier zit om de zakken te vullen ,dit moet veranderen voor Ajax en supporters

 2. Respect

  Helaas moeten we constateren dat ook Cruijff missers maakt. Te weinig kwaliteit op doorslaggevende posities. Van Jonk kan je zeggen “de juiste man op de juiste plek met de juiste drive” maar verder …… een hoop waardering voor de anderen als speler maar als bestuurder …….. mislukt.

 3. Remco425

  Laten we eerst de gesprekken met de andere betrokkenen afwachten voordat we een oordeel vellen. Alleen Jonk zn verhaal horen en daarop een oordeel vormen is erg eenzijdig. Ook Jonk zegt onwaarheden. Bijvoorbeeld dat De Boer (bijna) nooit op De Toekomst aanwezig is terwijl hij 1 van de weinigen schijnt te zijn die er ALTIJD is. En een bekende uitspraak op De Toekomst zou zijn: Waar is Jonk? Ik bedoel maar…

  1. Litmanen

   eens. Alleen Cruijff en Jonk mogen overal uitgebreid hun verhaal doen. Ik weet dat De Boer, maar ook Bergkamp zeer regelmatig op de Toekomst zijn.
   Dus, nu graag de anderen aan het woord……

 4. Toppertje

  Waarom is het nou zo moeilijk om een streep onder het verleden te zetten. Scherp de uitgangspunten van het plan Cruijff aan en schrijf afspraken en verantwoordelijkheden duidelijk op. Als iedereen toegeeft wellicht fouten te hebben gemaakt moeten volwassen mensen verder kunnen gaan.

 5. EugAjax

  Eens, Litmanen. Nu de andere hun visie laten geven dan doet de AFCA echt heel goed werk. Knap staaltje interview maar nu eens naar de andere echte Ajacieden. De Boer, die vaak resoluut voor de jeugd kiest. En laat debuteren. Bergkamp, die heel hoog aangeschreven staat in de wereld en belangrijker bij spellersgroep, en zelfs Overmars. Duidelijk te licht voor Directeur Voetbal, maar een geweldige scout, van vooral jeugdspelers die eerst naar Toekomst gaan en dan naar eerste elftal. Kijk al naar Bazoer, El Ghazi en A1 lichting. Jonk is nu super als trainer van A1, maar ten tijden van De Boer trainer A1 was de A1 ook lust voor oog om naar te kijken! En als laatste Van de Sar. Ik zie niet in waarom hij geen goede voorzitter TH kan zijn. Als commercieel Directeur veel succes. Zie Ziggo, ABNAMRO, veel Chinese sponsors en invloed bij de Europese bond. Dus ja Jonk je geeft de oplossing al aan, alleen had je dus de bereidheid moeten tonen hierover mee te discussieren en niet weg blijven. Overigens ageert hij terecht dat A2 en B1 onder de jeugdafdeling moet blijven. Over de A1 en Jong Ajax twijfel ik nog. Voor beide (jeugdafdeling of betaald voetbal) valt wat te zeggen. Wat ik wel vind, en dat is in straatje Jonk. Jong Ajax moet gebruikt worden voor opleiding jonge spelers en niet voor wedstrijdritme reserve spelers eerste elftal. Beter Nouri, Cerny laten groeien dan bijv heitinga, Van de Hoorn etc minuten laten opdoen. Maar nogmaals praten Jonk en andere TH leden, maar ik Vrees dat situatie onhoudbaar is. Met spanning kolom Cruyff afwachten morgen! Groet aan alle Ajacieden.

   1. Gertje

    Als het allemaal zo blijft al dat gezeik en armoede op het veld volgend jaar geen seizoenskaarten meer voor ons gezin ( 4 stuks ) voor belachelijke prijzen

    1. Litmanen

     Ach arme Gertje, al drie jaar elke veertien dagen dit armoede voetbal. Je komt als supporter, in voor en tegenspoed

     1. Litmanen

      Was nog niet klaar: het gezeik is bijna voorbij, dan zegt Cruijff dat hij weggaat ( hij is er nooit) praten ze over een half jaar weer en is alles weer bij het oude. Maar respect dat je er zoveel geld voor over hebt, serieus.

  1. Remco425

   Zeker een goed stuk alleen niet over Jong Ajax. Dat is oorspronkelijk een reserve team, voor het speeltijd geven aan spelers die in het 1e ernaast staan om wedstrijdritme te behouden. Die regels zijn al heel erg aangescherpt, maar als reserve spelers helemaal geen wedstrijdritme meer kunnen opdoen, kan je ze net zo goed allemaal ontslaan, want kunnen ze ook nooit meer invallen en hou je alleen maar een bank met jeugdspelers over.

 6. Indojood

  Ben ook benieuwd naar wat de anderen te zeggen hebben en hoe dit zich verhoudt tot het rapport van Ling en het Plan Cruijff.

 7. Toppertje

  Het is natuurlijk Jonk zijn kant van het verhaal maar ik begrijp niet helemaal hoe EugAjax uit het verhaal opmaakt dat Jonk niet heeft geprobeerd mee te discussiëren. Het stukje staat vol met verwijzingen dat hier over gediscussieerd is. Er staat dat er veel e-mails over zijn aan zowel RvC, directie en bestuursraad. Ook bij de lijmpogingen schijnt dit aangegeven te zijn en ook weer via mail. En dan neem ik gemakshalve maar aan dat er niet alleen via mail is gecommuniceerd. Wij gaan er hier niet uitkomen wie gelijk heeft en we zullen het bij de rechtszaak moeten vernemen hoe het werkelijk zit. Ik vind persoonlijk wel dat Jonk/Link met meer zijn gekomen dan het bestuur. Die komen tot nu toe niet verder dan dat Jonk niet wilde aanschuiven.

 8. Moosie

  Nou ze hebben het voor elkaar Johan stopt ermee.
  in en in triest is dit.
  De manier waarop er bij Ajax om gegaan is met Johan en nu ook Jonk laat zien dat er binnen de club mensen zijn die er alleen maar voor hun eigen zitten,en die moeten ERUIT.
  Gewoon oprotten.
  Ajax moet van de beurs af zodat we de Rvc kunnen opdoeken,en ook binnen de bestuursraad moeten er mensen figuurlijk geliquideerd worden.
  4 jaar lang met een uitgestreken smoel hypocriet naar buiten toe roepen dat je er achter staat om vervolgens er alles aan te doen om de zaak in het honderd te laten lopen.
  En is het niet goedschiks dan maar kwaadschiks.
  Hennie Henrichs moet als eerste oprotten,die is met zijn bolle kop de ergste van allemaal en heeft al jaren een zeer kwalijke rol binnen de club.
  Maar ook die Collee en v d Sar en Overmars moeten weg, gewoon oprotten met je bonus en mismanagement.
  Ajax moet weer een club worden oude logo terug en zeker geen handelshuis cq opleidingsinstituut voor de bonus van een stelletje kut VVD’ers.
  Kotsmisselijk ben ik er van.
  Tegen Cambuur een luid en duidelijk signaal afgeven en de daarop volgende wedstrijd gewoon helemaal geen publiek,met zijn allen gewoon een avondje thuisblijven.
  Stelletje misselijke honden zijn het.

  1. BobbyHaarms

   Idd Moosie, die Henrichs had zich er met zijn geslijm gewoon weer ingeluld en hadden ze toendertijd al gelijk op straat moeten pleuren, hij was altijd al een groot tegenstander van Cruijff. Sinds de Arena is ons vertrouwde Ajax veranderd van een prachtige club met dito logo naar een kille, zakelijke club met een afgrijselijk logo. Aankomend weekend een zeer luid en krachtig tegengeluid laten horen aan de mensen die onze club naar de kloten helpen en laten blijken dat we voor 1000% achter Johan en Wim staan!

   1. Toppertje

    Henrichs is het ultieme voorbeeld van iemand die met zijn borst vooruit loopt dat hij iets te zeggen heeft bij Ajax. Bij hem is alles geoorloofd om dat zo te houden.

 9. PCK

  Ziet er dan niemand dat Ajax een bedrijf is? Met de daarbij horende achterklap, vriendjespolitiek en andere huichelarij? Men doet alles met het plan Cruijff in de hand. Maar daar blijft het dan ook bij…… Ze nemen iedereen lachend in de zeik met het plan Cruijff in de hand. Echter inhoudelijk gebeurt er niets met het plan, ze houden het dus alleen vast. Ajax is geen voetbalclub, want bij een voetbalclub voel jij je thuis. Bij een bedrijf wordt je noodzakelijk getolereerd zolang je maar betaalt, en voor de rest……?? Geen emotie. Bedankt meneer Cruijff en bedankt meneer Jonk, dat u het (weer) geprobeerd heeft. IK bedank u maar, want ONZE geliefde club zal het nooit gaan doen. Het ga u goed.

 10. tijger238

  Wil je een signaal afgeven tegen Cambuur? 14 minuten lang fluiten en dan het stadion verlaten. Zolang volhouden totdat er iets gaat gebeuren

Comments are closed.