Ajax waarschuwt: Bij grootschalige incidenten heel vak niet welkom bij volgende 5 duels

In het afgelopen seizoen hebben zich verschillende ernstige incidenten met Ajax-supporters voorgedaan. Om die reden heeft de Ajax-directie besloten om een aantal maatregelen te nemen.

Het beleid van Ajax blijft er in principe op gericht maatregelen te nemen tegen individuele daders van incidenten. In het geval zich echter nogmaals een grootschalig ernstig incident voordoet, dit ter beoordeling door de Ajax-directie, dan heeft dit consequenties. Heeft het incident betrekking op een thuiswedstrijd, dan zal voor de daaropvolgende vijf thuiswedstrijden de toegang ontzegd worden aan alle supporters uit het vak waar het incident aan toe te rekenen is. Heeft het betrekking op een uitwedstrijd, dan zal Ajax de daaropvolgende vijf uitwedstrijden de kaarten voor het betreffende uitvak niet afnemen.

Het sfeerbudget, het bedrag dat jaarlijks door de club aan de supporters beschikbaar wordt gesteld voor sfeeracties, zal in eerste instantie voor 50% worden toegekend. Wanneer het eerste half jaar zonder noemenswaardige incidenten verloopt, dit ook ter beoordeling aan de Ajax-directie, kan de resterende 50% worden verdiend.

Tenslotte zal in de komende periode een nieuw supportersbeleidsplan worden opgesteld.

Bovenstaande punten zijn reeds door Ajax aan de diverse supportersdelegaties toegelicht.

Related posts