Reactie op Open brief aan CIDI- directie antisemitisme onderzoek

Naar aanleiding van de open brief van de directeur van het CIDI gericht aan Vak 410, de supportersvereniging Ajax en de redactie van AjaxF-side.NL (zie bericht) heeft de voorzitter van de Supportersvereniging Ajax; Daniel Dekker, onderstaande antwoordbrief verzonden waarin hij ook de mening van de redactie van AjaxF-side.NL in deze keurig verwoord.

Beste Elise Friedmann,

Wij hebben kennis genomen van uw open brief d.d. 3 maart j.l. Ook wij vonden de massale spreekkoren jegens Ajax tijdens de wedstrijd in Utrecht kwetsend en zijn dan ook blij met het aangekondigde onderzoek door de aanklager.

De Supportersvereniging Ajax is verder van mening dat deze spreekkoren volledig voor rekening komen van de betreffende personen die, wat ons betreft, een passende straf horen te krijgen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt ook bij de betreffende club die deze ‘supporters’ blijkbaar faciliteert.

Als supporters kennen wij onze verantwoordelijkheid. Wij hebben er geen moeite mee wanneer we daar in voorkomende gevallen op gewezen worden, maar de verbanden die u in de brief legt gaan ons te ver.

Dat wij door het gebruik van onze geuzennaam kwetsende reacties, vandalisme en zelfs geweld en bedreigingen uitlokken en dat deze leuzen nu ook in demonstraties (welke niets met voetbal te maken hebben) worden geroepen, is gewoon onzin. Dat mag u ons absoluut niet aanrekenen.

Vooral omdat wij zeker weten dat personen welke zich aan dergelijk wangedrag schuldig maken hier gewoon mee doorgaan. Men zal zich niets aantrekken van het laten vallen van onze geuzennaam, zolang de wetgever weigert op te treden en de maatschappij dit gedrag accepteert.

U draait de zaak volledig om en legt de oorzaak van haatleuzen, kwetsende spreekkoren en geweld – zelfs buiten het voetbal – nu bij de Ajaxsupporter. Dat is toch ‘n beetje de Bob beschuldigen van openbaar dronkenschap, omdat hij ook in het café aanwezig was.

Wij dragen iedereen een zeer warm hart toe, maar kunnen natuurlijk nooit verantwoordelijk zijn voor misdragingen van anderen. Wij betreuren dus net als u dat deze uitwassen vrij baan krijgen en keuren dit gedrag resoluut af. Zeker wanneer dit gepaard gaat met vandalisme en bedreiging. Wat ons betreft is het nu tijd hier hard tegen op te treden.

Hoogachtend,

Daniel Dekker
Voorzitter Supportersvereniging Ajax

Cc: redactie AjaxF-Side.nl, Vak 410, bestuur Ajax, de heer U. Coronel

Related posts