Ajax tegen speeldagenkalender 2009-2010 KNVB verbaasd over standpunt Ajax

Met verbazing heeft de KNVB kennis genomen van de artikelen in de Voetbal International en het AD van vandaag, waarin Ajax zich bij monde van Danny Blind uitspreekt tegen het voorstel voor de speeldagenkalender 2009/’10. De speeldagenkalender in Nederland wordt vastgesteld nadat de internationale speeldagenkalender van FIFA en UEFA bekend is. In het technisch platform, een adviescollege voor de competitieleider en het bestuur betaald voetbal, worden de sportief-technische uitgangspunten voorgelegd en besproken. Het technisch platform bestaat uit afgevaardigden van de clubs, ECV, CED en KNVB. Daarnaast fungeert de commissie competitie & openbare orde als klankbord- en adviesgroep ten aanzien van de aspecten van openbare orde in de speeldagenkalender.

De KNVB overlegt nog met diverse andere instanties om uiteindelijk een competitieprogramma te vervaardigen. Dat proces is – na het opstellen van de speeldagenkalender – nu verder in gang gezet (het Competitie Informatie Formulier – knelpuntenformulier – wordt meegestuurd met het conceptprogramma).

De KNVB erkent als geen ander het belang van deelname aan de Europese clubcompetities en de daarmee gepaard gaande positie op de Europese rangschikking. Vorig jaar is in het technisch platform al uitvoerig gediscussieerd over de gevolgen van de nieuwe opzet van de UEFA Champions League en de Europa League (de voormalige UEFA Cup). Het technisch platform onderschreef toen al unaniem de noodzaak de competitie vroeg te laten beginnen zodat er voldoende spelritme is voor de clubs die Europees moeten aantreden.

Manager competitiezaken Bert van Oostveen: ,,De afgelopen seizoenen is de competitie altijd later in augustus begonnen. Uitgerekend Ajax was toen veelal de nummer 2 die uit moest komen in de voorronde van de Champions League – om deze vervolgens niet te ‘overleven’. Gebrek aan spelritme was toen volgens de technische mensen een voorname reden voor het uitblijven van succes. We krijgen sterk de indruk dat Ajax vooral commerciële belangen, zoals het Amsterdam Tournament, niet uit het oog verliest en dat dit een belangrijke reden is voor de club om nu toch tegen deze kalender te ageren’.

‘Sportief-technische uitgangspunten hebben echter in het technisch platform de doorslag gegeven. We hebben het idee van Ajax op bestuurlijk niveau nog wel informeel bij een aantal andere clubs getoetst, maar daar werd toch wat meesmuilend gereageerd op het feit dat uitgerekend Ajax nu met dit voorstel kwam.’’

Van Oostveen: ,,Hoe het ook zij, er moeten er keuzes gemaakt worden. We kunnen niet én later beginnen én een winterstop inplannen én op tijd klaar zijn voor het WK 2010. De nationale competities moeten van de FIFA op 16 mei 2010 zijn afgerond. Natuurlijk maakt de KNVB in samenspraak met de betrokkenen een competitieprogramma. Dat is precies het idee van het technisch platform: draagvlak voor de gemaakte keuzes is belangrijk.

‘Het zal u niet verbazen dat Danny Blind in de optiek van de KNVB niet de meest voor de hand liggende persoon is om kritisch te zijn op die kalender waaraan hij zelf heeft meegeschreven en waarover we eerder in het technisch platform unaniem consensus hebben bereikt.’’

Related posts