Verklaring heropening Supportershome

In juni heeft het bestuur beheer supportershome besloten over te gaan tot sluiting.
Door het aan de politie moeten afstaan van beelden zonder opgaaf van reden waren wij van mening niet meer op een verantwoorde manier te kunnen doorgaan.

Onlangs gaf een horecaondernemer aan geïnteresseerd te zijn in de exploitatie van het supportershome. Voorwaarde was dat daar draagvlak voor moest zijn bij de supporters.

Tijdens een gehouden informatiebijeenkomst hierover bleek duidelijk dat de voorkeur van de aanwezige supporters was om het home in beheer te houden van de supporters. Alle aanwezigen accepteerden ook het gegeven dat de voorwaarden gesteld aan de vergunning onverminderd van kracht zullen blijven. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van camerabewaking en de verplichting om de beelden op last van de politie beschikbaar te stellen. Uitgesproken is dat als het bestuur moet handelen op grond van de voorwaarden in de vergunning, de gevolgen nooit de bestuursleden zullen worden verweten.

De basis om verder te gaan was daarmee gelegd en de afgelopen periode is er hard gewerkt om jullie allemaal aanstaande zondag bij de wedstrijd tegen Roda weer te kunnen ontvangen in ons eigen supportershome.

Tot zondag.
Bestuur Supportershome Ajax

Related posts