Jaakke vervult slachtofferrol maar verdient Fontein geen excuses?

John Jaakke, de oud-voorzitter van Ajax, zegt dat het nieuws omtrent de persoon van VI die zijn computer kraakte hem diep heeft geraakt. Gisteren bleek dat het blad op die manier in het bezit kwam van het concept-rapport over de toekomst van Ajax. “De hele zaak heeft het nodige met mij en andere mensen gedaan. Het lekken van het rapport zorgde ervoor dat binnen Ajax iedereen naar elkaar ging kijken”, aldus een teleurgestelde Jaakke.

Dat de persoon in kwestie nu via een computerinbraak aan de gegevens blijkt te zijn gekomen, doet de ex-preses ook pijn. “In VI ben ik door het slijk gehaald. Ik heb de hoofdredacteur bovendien horen zeggen dat het fantastisch speurwerk was van zijn redacteuren. En uiteindelijk komt er dit uit. Het raakt me flink.”

De officier van justitie onderzoekt of de man uit Zoetermeer, notabene seizoenkaarthouder van Ajax, computervredebreuk heeft gepleegd. Gelukkig is deze computerfraude aan het licht gekomen. Toch is de wijze waarop Ajax denkt hiermee diverse laakbare acties vanuit de club recht te kunnen zetten bijzonder ongepast.

‘Ajax en Jaakke zijn verheugd dat het vertrouwen in de organisatie wederom bevestigd is en dat verdachtmakingen richting Jaakke onterecht zijn gebleken’. De huidige voorzitter Uri Coronel laat weten ‘nooit getwijfeld te hebben aan de integriteit van de commissieleden en andere direct betrokkenen’.

Fontein
Echter, nagenoeg alle verdachtmakingen in die tijd waren niet gericht aan het adres van Jaakke, maar aan de inmiddels vertrokken Maarten Fontein, die later onderdak vond bij AZ. Ook door vooraanstaande mensen binnen de Ajax-organisatie zoals Jaakke zelf en de huidige voorzitter Uri Coronel. Laatstgenoemde zei in een buitengewone algemene ledenraadsvergadering zelfs hardop dat Fontein het lek was naar Voetbal International en ook naar Telesport. Ook Wilfred Genee bracht zonder blikken of blozen naar buiten dat Fontein de ‘dader’ was (zie eerdere bericht). Hoewel de nu gearresteerde Zoetermeerder alleen nog als verdachte te boek staat, schermt Ajax inmiddels met woorden als ‘vertrouwen’ en ‘integriteit’ over de eigen mensen en de eigen organisatie.

Maar tegelijkertijd heeft Fontein nog geen enkel excuustelefoontje ontvangen van iemand binnen Ajax. Ook niet van voorzitter Coronel. Terwijl de ex-directeur door de club zwaar is beschadigd. Wat eveneens blijft staan, is de onverkwikkelijke handelswijze van oud-voorzitter Jaakke richting zijn toenmalig algemeen directeur Fontein.

Niets mis
Bij de presentatie van het ‘rapport Coronel’ zei hij dat er nog niets was gedaan met de conclusies van Coronel en zijn commissieleden. Deze moesten namelijk nog bestudeerd worden door de top van Ajax. Daarom kon Jaakke met geen mogelijkheid zeggen of dit consequenties zou hebben voor diverse werknemers binnen Ajax, waaronder algemeen directeur Fontein en technisch directeur Martin van Geel.

Door de nakende ontmaskering van de bureauredacteur van VI is evenwel gebleken dat Jaakke al vijf concept persberichten had laten opstellen met betrekking tot het ontslag van Fontein en deze al op zijn persoonlijk emailadres stonden. Zonder dat er één gesprek was gevoerd met Fontein zelf, bleek zijn vertrek dus vooropgezet door Jaakke. Daarom verdient Fontein welgemeende excuses van Jaakke persoonlijk en Coronel namens Ajax.

Bron: De Telegraaf

Related posts