lter', 10, 3 ); add_filter( 'get_post_metadata', '_wp_preview_post_thumbnail_filter', 10, 3 ); return $post; } /** * Filters the latest content for preview from the post autosave. * * @since 2.7.0 * @access private */ function _show_post_preview() { if ( isset( $_GET['preview_id'] ) && isset( $_GET['preview_nonce'] ) ) { $id = (int) $_GET['preview_id']; if ( false === wp_verify_nonce( $_GET['preview_nonce'], 'post_preview_' . $id ) ) { wp_die( __( 'Sorry, you are not allowed to preview drafts.' ), 403 ); } add_filter( 'the_preview', '_set_preview' ); } } /** * Filters terms lookup to set the post format. * * @since 3.6.0 * @access private * * @param array $terms * @param int $post_id * @param string $taxonomy * @return array */ function _wp_preview_terms_filter( $terms, $post_id, $taxonomy ) { $post = get_post(); if ( ! $post ) { return $terms; } if ( empty( $_REQUEST['post_format'] ) || $post->ID != $post_id || 'post_format' !== $taxonomy || 'revision' === $post->post_type ) { return $terms; } if ( 'standard' === $_REQUEST['post_format'] ) { $terms = array(); } else { $term = get_term_by( 'slug', 'post-format-' . sanitize_key( $_REQUEST['post_format'] ), 'post_format' ); if ( $term ) { $terms = array( $term ); // Can only have one post format. } } return $terms; } /** * Filters post thumbnail lookup to set the post thumbnail. * * @since 4.6.0 * @access private * * @param null|array|string $value The value to return - a single metadata value, or an array of values. * @param int $post_id Post ID. * @param string $meta_key Meta key. * @return null|array The default return value or the post thumbnail meta array. */ function _wp_preview_post_thumbnail_filter( $value, $post_id, $meta_key ) { $post = get_post(); if ( ! $post ) { return $value; } if ( empty( $_REQUEST['_thumbnail_id'] ) || empty( $_REQUEST['preview_id'] ) || $post->ID != $post_id || '_thumbnail_id' !== $meta_key || 'revision' === $post->post_type || $post_id != $_REQUEST['preview_id'] ) { return $value; } $thumbnail_id = (int) $_REQUEST['_thumbnail_id']; if ( $thumbnail_id <= 0 ) { return ''; } return (string) $thumbnail_id; } /** * Gets the post revision version. * * @since 3.6.0 * @access private * * @param WP_Post $revision * @return int|false */ function _wp_get_post_revision_version( $revision ) { if ( is_object( $revision ) ) { $revision = get_object_vars( $revision ); } elseif ( ! is_array( $revision ) ) { return false; } if ( preg_match( '/^\d+-(?:autosave|revision)-v(\d+)$/', $revision['post_name'], $matches ) ) { return (int) $matches[1]; } return 0; } /** * Upgrade the revisions author, add the current post as a revision and set the revisions version to 1 * * @since 3.6.0 * @access private * * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object. * * @param WP_Post $post Post object * @param array $revisions Current revisions of the post * @return bool true if the revisions were upgraded, false if problems */ function _wp_upgrade_revisions_of_post( $post, $revisions ) { global $wpdb; // Add post option exclusively. $lock = "revision-upgrade-{$post->ID}"; $now = time(); $result = $wpdb->query( $wpdb->prepare( "INSERT IGNORE INTO `$wpdb->options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES (%s, %s, 'no') /* LOCK */", $lock, $now ) ); if ( ! $result ) { // If we couldn't get a lock, see how old the previous lock is. $locked = get_option( $lock ); if ( ! $locked ) { // Can't write to the lock, and can't read the lock. // Something broken has happened. return false; } if ( $locked > $now - 3600 ) { // Lock is not too old: some other process may be upgrading this post. Bail. return false; } // Lock is too old - update it (below) and continue. } // If we could get a lock, re-"add" the option to fire all the correct filters. update_option( $lock, $now ); reset( $revisions ); $add_last = true; do { $this_revision = current( $revisions ); $prev_revision = next( $revisions ); $this_revision_version = _wp_get_post_revision_version( $this_revision ); // Something terrible happened. if ( false === $this_revision_version ) { continue; } // 1 is the latest revision version, so we're already up to date. // No need to add a copy of the post as latest revision. if ( 0 < $this_revision_version ) { $add_last = false; continue; } // Always update the revision version. $update = array( 'post_name' => preg_replace( '/^(\d+-(?:autosave|revision))[\d-]*$/', '$1-v1', $this_revision->post_name ), ); /* * If this revision is the oldest revision of the post, i.e. no $prev_revision, * the correct post_author is probably $post->post_author, but that's only a good guess. * Update the revision version only and Leave the author as-is. */ if ( $prev_revision ) { $prev_revision_version = _wp_get_post_revision_version( $prev_revision ); // If the previous revision is already up to date, it no longer has the information we need :( if ( $prev_revision_version < 1 ) { $update['post_author'] = $prev_revision->post_author; } } // Upgrade this revision. $result = $wpdb->update( $wpdb->posts, $update, array( 'ID' => $this_revision->ID ) ); if ( $result ) { wp_cache_delete( $this_revision->ID, 'posts' ); } } while ( $prev_revision ); delete_option( $lock ); // Add a copy of the post as latest revision. if ( $add_last ) { wp_save_post_revision( $post->ID ); } return true; } Van der Aat net niet in uitvoerend comité ECA , Fontein wel – AjaxFanzone.NL

Van der Aat net niet in uitvoerend comité ECA , Fontein wel

Bijna had Nederland met Ajax interim-directeur Henri van der Aat een tweede afgevaardigde in het uitvoerend comité van het ECA, de Europese Club Associatie gekregen. De directeur van Ajax kwam net twee stemmen tekort ondanks de steun van Ajax en AZ. Maarten Fontein, tegenwoordig werkzaam bij AZ, is overigens wel gekozen. Een positie in het uitvoerend comité wordt van groot belang geacht om mee te praten over de toekomst van het voetbal en daarbij de Nederlandse belangen te verdedigen.

.

Related posts