VERKLARING SLUITING SUPPORTERSHOME

Het bestuur van het supportershome is de afgelopen week geconfronteerd met het verzoek van de politie om de beveiligingsbeelden af te staan gemaakt tijdens het Para Smit toernooi op zondag 25 mei jl. Als bestuur hebben wij hiertegen bezwaar gemaakt waarna ons te verstaan is gegeven dat, op grond van de voorwaarden heropening, wij op eerste sommatie van de politie te allen tijde de beelden dienen af te staan. Hierna is de volledige installatie door de politie in beslag genomen. Camerabewaking was één van de voorwaarden voor heropening gesteld door de gemeente. Alle voorwaarden zijn ons mondeling bij het heropeningsgesprek verteld en tot afgelopen week nooit schriftelijk aan ons bevestigd. Tijdens het heropeningsgesprek is ons nooit aangegeven of gebleken dat de camerabewaking het doel had als hierboven weergegeven.
Wij hebben na de heropening gedwongen geïnvesteerd in camerabewaking en moesten naast onze eigen beveiliging een aantal extra professionele bewakers inhuren. Aan alle extra gestelde voorwaarden is door ons voldaan in de overtuiging dat met het opvragen van beelden zorgvuldig zou worden omgegaan en dat er zeker geen sprake zou zijn van éénrichtingsverkeer.

Wij zijn van mening dat wanneer wij op eerste sommatie de beelden dienen af te staan dit de vertrouwenspositie naar de supporters in hevige mate aantast.

Als bestuur hebben wij altijd getracht het supportershome te laten uitgroeien tot een locatie waar Ajax supporters op wedstrijddagen konden samen komen. Ook wilden wij een locatie bieden voor andere supportersactiviteiten buiten de wedstrijden om zo de verbondenheid van de supporters met Ajax een podium te geven.

Wij zijn in die opzet zeker geslaagd ook al zijn wij ons er goed van bewust dat er ook minder leuke gebeurtenissen hebben plaatsgehad.

De uitwerking van de maatregelen en voorwaarden welke nu aan ons worden gesteld maken verder functioneren onmogelijk. Het beheer van het supportershome is op deze manier niet in handen van de Stichting Supportershome Ajax, maar van de districtschef politie Amsterdam Zuidoost.

Wij zijn er als bestuur inmiddels van overtuigd dat de politie een geheel eigen agenda heeft. Hoe het eindplaatje voor de politie er ook uit mag zien, wij willen en wensen daar niet langer aan mee te werken.

Het bestuur heeft door haar onmogelijke positie unaniem moeten besluiten het supportershome Ajax op last van haar supporters per direct voor onbepaalde tijd te sluiten.

Amsterdam, 8 juni 2008
Stichting beheer Supportershome Ajax

Related posts