Stoeltjes pas op zijn vroegst over acht jaar rood-wit en gracht zeker niet dicht

De Ajax Supporters Raad (ASR) is voor de derde keer bij elkaar gekomen. Er kwamen antwoorden op een paar prangende supportersvragen. Belangrijkste punten: de Arena gaat de stoeltjes pas over (minimaal) acht jaar vervangen en de gracht wordt niet dichtgebouwd. Hieronder een opsomming van alle besproken punten:

Wachttijden bij de ingang Oost 2e ring
Gekeken zal worden of het probleem snel aangepakt kan worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van extra tourniquets en daarnaast zal worden geprobeerd om de mensen eerder in het stadion te krijgen.

Legitimatie plicht op Zuid 1e ring
Vanuit de overheid is de legitimatieplicht op Zuid nog steeds van toepassing. Vanuit de supporters is de vraag gekomen waarom de uitkaart (seizoen- of clubcard met pasfoto) niet voldoende is omdat je bij het aanvragen van de kaart ook je legitimatie moet tonen?

Verkeersdrukte rondom de Amsterdam Arena
Binnenkort is er een vast verkeersplan voor autoverkeer rondom het stadion zodat het duidelijk is welke route te volgen is. De afgelopen tijd wisselde deze route vaak waardoor er voor de supporter onduidelijkheid ontstond. De NS is gemaand te zorgen dat alles functioneert zodat supporters na afloop van de wedstrijd ook via het nieuwe station Bijlmer Arena snel weg kunnen.

Verhuizing Ajax naar de Toekomst
Omdat de Arena het hoofdgebouw gaat uitbreiden zal men op de kantoren van Ajax overlast ondervinden. Wellicht dat dit eerst in een noodgebouw zal zijn om vervolgens een definitief kantoor neer te zetten.

Opstelling politie/ME bij thuiswedstrijden
De politie is bij thuiswedstrijden aanwezig een heeft een negatieve houding. Iets wat door de supporters verkeerd opgevat kan worden. Bij een volgende meeting zal een supportersbegeleider van de politie toelichten op welke manier zij inzetten.

Parkeren/afzetten gehandicapten supporters
In het verleden kon men via het dek om de supporters bij het platform af te zetten. Sinds kort is dit niet meer mogelijk omdat het de doorstroming van het verkeer op het parkeerdek belemmerde. Momenteel kan men via de parkeergarage bij de lift worden afgezet. Aangezien er maar twee rolstoelen en begeleiders per keer naar boven kunnen is deze situatie niet ideaal. Gekeken wordt naar een betere oplossing

De stoeltjes in de ArenA
Deze zullen nog minimaal 8 jaar zo blijven. De ArenA heeft aangegeven dat de stoeltjes een levensduur hebben van minimaal 10 tot 20 jaar. De ArenA beslist of de stoeltjes vervangen moeten worden, zodra dat het geval is heeft Ajax aangegeven de stoeltjes in de kleuren rood/wit te willen hebben.

Bouw nieuw stadion
Ajax heeft duidelijk aangegeven geen nieuw stadion te willen, maar meer ziet in een verbouwing en uitbreiding van de Arena. Dit gaat op korte termijn echter niet gebeuren.

De gracht
Kort en binden besluit, deze wordt niet dicht gebouwd!

Verplaatsing supporters 409/410-424/425
Alles is (als het goed is) nu geregeld met de mensen die van vak gaan verwisselen. Indien men hierover nog vragen heeft, staat er op de Ajax-website een soort van Q&A, waar de meest gestelde vragen met antwoorden zijn geplaatst. Uiteraard kan men voor vragen nog steeds terecht bij de afdeling Supporterszaken.

De leden van de ASR, met tussen haakjes hun tribunedeel of functie, zijn: Dennis Bliek (invalideplatform), Ilona Oerlemans (1e ring oost), Brenda Toonen (2e ring oost), John van Reenen (2e ring west), Jaap Waaijenberg (1e ring west), Mike Tenniglo (2e ring zuid), Simon Knol (2e ring noord), Ron Jansen (1e ring noord), Luc Postma (ABA), Erwin Pieters (AFCA), Martine Eikelhof (SVA), Henk Voors (coördinator supportersbeleid Ajax), Jeroen Slop (directie), John Jaakke (bestuur), Miel Brinkhuis (manager communicatie) en Suzanne Adriaansen (manager supporters- en wedstrijdzaken).

Bron: AjaxLife
http://www.ajaxlife.nl/nieuws/detail/1877

Related posts