Jaake mogelijk naast voorzitter ook interim Algemeen directeur

Voetbal International meldt dat John Jaakke samen met Arie van Eijden en ledenraadslid Arend de Roever kandidaat is om per 1 april aan te treden als interim algemeen directeur. Een van deze heren zal de huidige algemeen directeur Maarten Fontein per 1 april tijdelijk moeten opvolgen.

Daarnaast meldt VI dat de eerste opdracht van de nieuw te benoemen Raad van Commissarissen het vinden van een algemeen directeur zal zijn. Verder heeft de ledenraad van Ajax Cor van Eijden, Jaap Ellerbroek, Ernst Ligthart en Mark Geestman aangewezen om een nieuw bestuur samen te stellen.

Related posts