Heeft aardappel Fontein de hersenen van een garnaal of is hij zo glad als een aal?

Vorig weekend werd alom gemeldt dat algemeen directeur Maarten Fontein zou zijn ontslagen. Dit naar aanleiding van het uitgelekte onderzoeksrapport van de commissie Coronel. Fontein schitterde door afwezigheid tijdens de presentatie van dat onderzoeksrapport.

Het rapport was wat betreft Fontein vernietigend:

De commissie heeft vastgesteld dat bij de selectie van de huidige Algemeen Directeur teveel nadruk is gelegd op internationale ervaring en commerciële kwaliteiten, terwijl specifieke eisen op het gebied van sociale cohesie, leiderschap, voetbalkennis, mediapresentatie en warmte hadden moeten worden gesteld.

Sinds 1 december 2005 kent Ajax NV een driehoofdige statutaire directie. In die structuur worden met name aan de Algemeen Directeur specifieke eisen gesteld op het gebied van samenbindende kracht, het toezien op collegiale besluitvorming en motiverend leiderschap naar binnen en buiten. De commissie stelt vast dat de Algemeen Directeur deze vereisten onvoldoende heeft ingevuld.

Er is onvoldoende inspirerend leiderschap van de directie. De directie opereert niet als een hecht team en er is te weinig sprake van collegiaal bestuur.

De algemene teneur uit gesprekken met een aantal relaties van Ajax, zoals supportersverenigingen, sponsors en business club, is dat zij zich door Ajax niet correct behandeld voelen. Zij worden niet voldoende serieus genomen en stellen dat afspraken niet worden nagekomen. Het gaat inhoudelijk om forse kritiek die aan de hand van voorbeelden zijn verduidelijkt.


De AFCA Supportersclub is op haar website terecht van mening, dat gezien de constateringen in het onderzoeksrapport Fontein niet meer kan aanblijven als Algemeen Directeur van Ajax. “Gezien onze ervaringen van de afgelopen twee jaar, is er weinig reden om nog vertrouwen te hebben in deze Algemeen Directeur als (serieuze) gesprekspartner.”

Maar waar is aardappel Fontein? Wat is de huidige positie van deze algemeen directeur? Maandochtend meldde Fontein zich gewoon aan de poort van de arena om weer gewoon aan het werk te gaan. Vervolgens is het stil rondom de positie van, en de persoon, Maarten Fontein.

Wij hopen in het belang van Ajax, dat Maarten Fontein de uitkomsten van het onderzoeksrapport respecteert en snel zijn conclusies trekt. Anders is het woord aan de Raad van Commissarissen. Heeft hij een plaat voor zijn kop? Heeft de aardappel de hersenen van een garnaal of speelt hij een veel sluwer spelletje en blijkt hij zo glad als een aal?? Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Related posts