Nieuw bestuurs model: Fontein, Jaakke, Henrichs, Saan vertrekken!

De ledenraad en het bestuur van Ajax hebben de eerste aanbeveling uit het rapport van de commissie-Coronel overgenomen. De komende maanden zal deze structuur worden uitgewerkt en ingevuld. Fontein, Jaakke, Henrichs en Saan vertrekken voor het einde van het seizoen. De positie Slob en van Geel is nog onduidelijk.

De belangrijkste punten op een rij:
De directie van AFC Ajax NV is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan.

Deze directie staat onder leiding van een algemeen directeur die tevens het boegbeeld van de club wordt.

De Raad van Commissarissen opereert op afstand en vervult een controlerende en adviserende functie.

De ledenraad vervult uitsluitend nog de rol van aandeelhouder en blijft binnen de vereniging bevoegd tot aanstellen en ontslag van de bestuurders van de vereniging.

Related posts