Jakkes speelt wederom vies spelletje

John Jaakke ontkent in alle toonaarden dat hij afgelopen zaterdag algemeen directeur Maarten Fontein wilde ontslaan, maar Voetbal International heeft de bewijzen. Lees de betreffende documenten en oordeel zelf. Op de dag dat Jaakke Fontein (tevergeefs) verzocht op te stappen, had Ajax al vijf verschillende persberichten klaarliggen om het vertrek van Fontein toe te lichten. Boven de conceptpersberichten stond geschreven:

Vertrouwelijk
Alleen voor interne discussie doeleinden
Concept, versie 1
Persbericht

Dan volgen de verschillende concepten en opties:
Concept A:
De Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV maakt bekend dat Algemeen Directeur Maarten Fontein met onmiddellijke ingang zal terugtreden. Dit is in goed overleg besloten.

Optie 1: De reden van zijn vertrek is een verschil van inzicht over het te voeren beleid [en de wijze waarop het beleid ten uitvoer dient te worden gebracht.]

Optie 2: Reden voor het vertrek is de conclusie van de Commissie Coronel dat Ajax een Algemeen Directeur nodig heeft die thuis is in de voetbalwereld en als zodanig als boegbeeld functioneert. De Raad van Commissarissen en de heer Fontein zijn het er over eens dat de heer Fontein aan dat profiel niet kan voldoen en dat dit bij zijn aanstelling per 1 november 2005 ook geen uitgangspunt is geweest. Vooruitlopend op een inhoudelijke discussie over de aanbevelingen van de Commissie Coronel achten RvC en Algemeen Directeur het verstandig dat de heer Fontein zijn positie ter beschikking stelt, zodat een beslissing over het toekomstige profiel van de Algemeen Directeur van Ajax in alle vrijheid kan worden genomen.

Optie 3: Reden voor de beslissing is dat de heer Fontein zich onvoldoende kan herkennen in de analyse [en aanbevelingen] van de Commissie Coronel. De heer Fontein is evenwel van mening dat de inhoudelijke discussie over het rapport niet dient te worden gedomineerd door die over zijn positie en daarom stelt hij deze ter beschikking.

Optie 4: Over de reden van zijn vertrek worden geen nadere mededelingen gedaan.
De taken van Algemeen Directeur worden waargenomen door [Jeroen Slop, Financieel Directeur].

Concept B:
AFC Ajax NV en de heer Maarten Fontein hebben in wederzijds overleg besloten dat de heer Fontein met onmiddellijke ingang zal terugtreden als Algemeen Directeur.
[hier volgt dan een van de opties]

Concept C:
Maarten Fontein zal met onmiddellijke ingang terugtreden als Algemeen Directeur van AFC Ajax NV. Dit is in [goed] wederzijds overleg besloten.
[hier volgt dan een van de opties]

Concept D:
De Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV maakt bekend dat Algemeen Directeur Maarten Fontein met onmiddellijke ingang zal terugtreden.
[hier volgt dan een van de opties]

Concept E:
De Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV maakt bekend dat Algemeen Directeur Maarten Fontein met onmiddellijke ingang op non-actief is gesteld.
Tussen de RvC en de Algemeen Directeur is een ernstig verschil van inzicht ontstaan over het te voeren beleid. Dit verschil van inzicht is [nu ook] door het rapport van de Commissie Coronel naar buiten gekomen. De RvC meent dat de positie van Maarten Fontein daardoor onhoudbaar is geworden.
Over het ter beschikking stellen van zijn functie kon met Maarten Fontein vooralsnog geen overeenstemming worden bereikt. De RvC rest dan ook niets anders dan Maarten Fontein te schorsen [op non-actief te stellen].
Er is de RvC alles aan gelegen om zo snel als mogelijk tot een oplossing voor deze situatie te komen.
De taken van Algemeen Directeur worden waargenomen door [Jeroen Slop, Financieel Directeur].

Bron: VI

Related posts