Ledenraad Ajax kan RvC niet direct ontslaan.

In tegenstelling tot wat de Telegraaf beweert, kan de Ledenraad van Ajax niet direct de Raad van Commissarissen ontslaan. De Ledenraad is een onderdeel van de Vereniging, terwijl de RvC een onderdeel van de NV is.

Ontslag van de RvC kan alleen via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarbij moet een volstrekte meerderheid voor ontslag stemmen en tenminste één derde van het kapitaal aanwezig zijn.

De Ledenraad kan wel indirect invloed hebben op de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Drie van de vijf commissarissen moeten volgens de statuten namelijk het ‘bijzonder vertrouwen’ van de Vereniging genieten. Deze drie commissarissen zijn de drie bestuursleden van de Vereniging.

De Ledenraad mag wel het Bestuur van de Vereniging ontslaan. Uit de statuten is niet duidelijk of het ontslag als bestuurder van de NV ook direct het vertrek als commissaris tot gevolg heeft, of dat daarbij tussenkomst van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders nodig is.

Related posts