Toelichting Jaakke op vergadering ledenraad; vanmiddag persconferentie

Op Ajax.nl geeft voorzitter John Jaakke een korte toelichting op datgene dat in de ledenvergadering van Ajax gisteravond besproken is: ’In de vergadering is uitvoerig gesproken over het functioneren van Ajax, zowel in voetbaltechnische als in bestuurlijke zin”, aldus Jaakke. ,,Besloten is een commissie te benoemen met als opdracht het bestuursmodel van Ajax en het voetbaltechnisch beleid van de afgelopen tien jaar te evalueren en daarover te adviseren. De commissie zal op korte termijn benoemd worden en dient binnen vier maanden na benoeming te rapporteren”, aldus Jaakke.

In ieder geval is uitgelekt dat tijdens de ledenvergadering is besloten dat de heren Jaakke en Fontein aan mogen blijven (zie eerdere bericht). Vanmiddag geeft Ajax een persconferentie om een en ander nader toe te lichten.Related posts