OFA wordt nu definitief AFCA Supportersclub

De Onafhankelijke Fanclub Ajax meldt op de Bijzondere
Ledenvergadering van maandag 26 juni jl. de aanwezige leden definitief hebben ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging. Daardoor zal de naam veranderen in AFCA Supportersclub. Eerder kon de wijziging vanwege een tekort aan aanwezigen niet doorgevoerd worden. Ook zal de Ajax Supporters Delegatie (ASD) opgaan in de nieuwe supportersvereniging en zal gaan fungeren als klankbordgroep of Raad van Advies.

.

Related posts