Naamsverandering OFA nog niet aangenomen

Gisteravond hebben de aanwezige leden van de Onafhankelijke Fanclub Ajax (OFA) ingestemd met een statutenwijziging om de overgang naar de AFCA Supportersclub mogelijk te maken, zie bericht. Tijdens een buitengewone ledenvergadering, die werd gehouden in het supportershome, werd tevens het nieuwe bestuur en het logo bekendgemaakt. De contributie is vastgesteld op tien euro per jaar.

Probleem is echter dat er conform de huidige statuten niet is voldaan aan het vereiste aantal aanwezige leden. Dat meldt de OFA op haar website. Om die reden is de vereniging verplicht opnieuw een bijzondere ledenvergadering uit te roepen voor definitieve goedkeuring van de gewijzigde statuten. Deze tweede bijzondere ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 26 juni a.s. om 19.30 uur in het supportershome.

Op deze ledenvergadering zal er een definitieve goedkeuring moeten volgen van de gewijzigde statuten. De bijeenkomst zal naar verwachting niet langer dan een half uur duren, aangezien de statutenwijziging het enige onderwerp is.

Related posts