Ingezonden bericht:
OFA en ASD roepen seizoenkaarthouders op verhoging NIET te betalen

De Onafhankelijke Fanclub Ajax en de Ajax Supporters Delegatie roepen hierbij de seizoenkaarthouders op om de verhoging van de seizoenkaart 2006-2007 niet te betalen.

De argumenten die de directie van Ajax in haar brief aan de seizoenkaarthouder gebruikt om de verhoging te verantwoorden, deugen van geen kant. De kwaliteit van het voetbal en de sportieve prestaties zijn de laatste jaren ondermaats. Jarenlang wordt de supporters een terugkeer naar de (internationale) top voorgespiegeld om maar zoveel mogelijk mensen te bewegen de seizoenkaart te verlengen. Elk jaar komen de supporters bedrogen uit. In feite pleegt Ajax een wanprestatie en zou een korting op de seizoenkaart fatsoenlijk zijn. Maar uitgerekend nu, na één van de slechtste jaren ooit, verhoogt de club de prijs van de seizoenkaarten. Als redenen worden anpassingen aan het stadion, ontwikkeling van enkele spelers en nog wat vage dingen genoemd. Dit om de werkelijke reden, vele jaren wanbeleid, te verdoezelen. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat na jaren van kapitaalvernietiging door verkeerd aan- en verkoopbeleid de seizoenkaarthouders moeten inspringen om de financiële positie van de club te versterken om de beoogde investeringen te kunnen doen.

Opmerkelijk is dat Ajax zichzelf in verschillende situaties tegenspreekt. Wij citeren het volgende uit de brief aan de seizoenkaarthouder: ‘Tel daarbij de doorbraak op van spelers als Maduro, Babel, Emanuelson en Vermaelen en de groei van Stekelenburg, Sneijder, Rosales en Rosenberg…’. Enkele weken later noemt men het volgende als één van de redenen om de samenwerking met Danny Blind te beëindigen: ‘Zowel de progressie van het collectief als van individuele spelers – een enkele uitzondering daargelaten – is, in de periode van
ruim een jaar, onvoldoende’. Een duidelijk voorbeeld dat de directie van Ajax geforceerd op zoek is naar argumenten om de seizoenkaarthouders/supporters te overtuigen.

Op 26 april jl. heeft de ASD een gesprek gevoerd met het bestuur en directie van Ajax. Dit gesprek is op een grote teleurstelling uitgelopen. Wij zien hierdoor geen andere mogelijkheid, dan op deze manier op te komen voor de belangen van de seizoenkaarthouders.

Wat te doen?
In juni zal het nieuwe bedrag door Ajax automatisch worden afgeschreven of ontvangt de seizoenkaarthouder een acceptgirokaart.

Seizoenkaarthouders waarbij het bedrag automatisch wordt geïncasseerd, kunnen dit bedrag direct bij hun bank laten storneren. Daarna kan men het ‘oude’ bedrag, wat men afgelopen seizoen voor de seizoenkaart betaalde, overmaken naar het rekeningnummer van Ajax onder vermelding
van het seizoenkaartnummer.

Seizoenkaarthouders die een acceptgirokaart ontvangen kunnen via internetbankieren het ‘oude’ bedrag overmaken. Vergeet daarbij niet het acceptgirokaartnummer te vermelden.

Laat de directie van Ajax merken dat het nu te ver gaat. Het gaat ons hierbij natuurlijk niet om dat tientje, maar om het principe.

De Ajax Supporters Delegatie / Onafhankelijke Fanclub Ajax

Related posts